Bizareria taxării unei Fundații pentru activități scutite de învățământ particular acreditat.

Un context bizar a făcut ca o Fundație susținătoare a unei activități de învățământ particular acreditat (o grădiniță de copii) să fie urmărită de ANAF în anul 2013 pentru impozit pe profit și taxă pe valoarea adăugată. Bizareria este evidentă: potrivit art. 15 alin. 1 lit. g) din Codul fiscal, instituțiile …

Remunerația compensatorie a drepturilor de autor gestionate colectiv nu intră în sfera TVA.

În ce privește exigibilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată prin raportare la compensația echitabilă pretinsă utilizatorilor de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, am asistat recent la interesante clarificări interpretative, atât în practica judecătorească națională, cât și la nivel european. Problema de drept a fost atinsă în urmă cu …

TAX & Finance Forum 10 noiembrie 2016

Luisiana Dobrinescu despre: Modificări legislative și jurisprudențiale cu privire la exercitarea dreptului de deducere a TVA Descarcă prezentarea în pdf