Contact

You are welcome in our office:

DOBRINESCU DOBREV – Attorneys at Law
Address: Intrarea Roma nr. 7, 011772 București S1
fax +40318167314   email:  inquiry@dobrinescudobrev.ro

 

 

Fiscal identification code: RO30464401
Bucharest Bar decision 1372/04.07.2012

 

Contact us directly:

Luisiana Dobrinescu
Tel: +40.723.000.497
Skype: luisiana.dobrinescu
luisiana@dobrinescudobrev.ro

 

Ionuţ Dobrinescu
Tel: +40.722.296.224
Skype: idobrinescu
ionut@dobrinescudobrev.ro

 

 

Dumitru Dobrev
Tel: +40.744.199.499
Skype: dumitru.dobrev
dumitru@dobrinescudobrev.ro

 

 

Use this contact form:

Name (required)

E-mail (required)

Subject

Message

 

Or visit our facebook page:

LA 30 IULIE 2017 va arăta așa:

Art. V. din OG nr. 17/2015, modificat prin OUG nr. 49/30 iunie 2017:

(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice.
Alineatul va fi modificat prin Ordonanţă de urgenţă 49/2017 la 30/07/2017, după cum urmează:

(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.

(1^1) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.
Alineatul va fi introdus prin Ordonanţă de urgenţă 49/2017 la 30/07/2017.

(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligația aplicării ștampilei de către persoanele și entitățile prevăzute la alin. (1) și (2).
... Mai multMai puțin

2 luni în urmă  ·