Taxe

„Nu uit sfatul distopic şi relativist al Reginei de Cupă către Alice în Ţara Minunilor: Aici trebuie să alergi foarte repede pentru a rămâne în acelaşi loc! Uneori mă simt ca Alice. Modificările permanente ale legislaţiei fiscale au favorizat dintotdeauna avocatura pe probleme de fiscalitate, însă numai atunci când nu au făcut-o de-a dreptul… impracticabilă!

Mi-am început cariera în cel mai aplicat mod cu putință: într-o societate de contabilitate, unde eram delegată să asist la inspecțiile fiscale. Asistam la discuțiile inspectorilor, ascultam cum aceștia interpretau contractele și cum priveau documentele justificative oferite. Mi-am urmat pasiunea şi am devenit avocat de fiscalitate, aprofundând legislația și jurisprudența europeană.” – Av. Luisiana Dobrinescu

Serviciile noastre de fiscalitate pornesc de la consultanța în probleme fiscale de zi cu zi, continuă cu asistența și reprezentarea în timpul inspecțiilor fiscale și se completează cu asistența și reprezentarea în fața instanțelor de contencios administrativ-fiscal (române și europene).

Consultanță în materia dreptului fiscal

Oferim servicii de consultanță în materia dreptului fiscal, acoperind majoritatea ariilor de interes: impozitul pe venit și contribuțiile sociale, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți, TVA, accize și taxe locale.

Consultanța asigură clienților conformarea cu legislația fiscală română și europeană. Fiind întotdeauna implicați în asistența la inspecțiile fiscale, suntem la curent cu practica autorităților și cu modalitatea acestora de a trata diverse aspecte. Din ambele perspective (cea teoretică și cea de teren), analizăm expunerea clienților noștri la potențiale riscuri fiscale, propunând structuri optime de activitate.

Structurare legală și fiscală

 • Structurare în vederea tranzacționării participațiilor sau a reorganizării (transfer de activitate, transfer de active, divizare, vânzarea participațiilor etc);
 • structuri de TVA (în vederea optimizării plății efective de TVA către bugetul de stat – e.g. taxare inversă, limitarea impactului ajustărilor de TVA);
 • structurare din perspectiva impozitului pe profit și a distribuirii de dividende (sedii permanente, filiale și sucursale, contractori independenți, etc);
 • structuri optime de impozitare a veniturilor personale (contracte de muncă, contracte și convenții civile, activități independente și profesii liberale, etc);
 • structuri de finanțare în vederea achizițiilor societăților sau a proprietăților imobiliare în România.

Asistența anterioară inspecțiilor fiscale. Revizuiri fiscale. Identificarea riscurilor fiscale

În general, acest tip de servicii se dovedește a fi pentru client optim  din perspectiva costurilor și cel mai eficient, permițându-i să evite viitoare decizii de impunere;

Revizuirile/auditurile fiscale sunt de asemenea extrem de utile în evaluarea riscurilor fiscale pe care și le asumă investitorii în situațiile de tranzacționare a participațiilor.

Asistență pe perioada inspecțiilor fiscale

În dreptul fiscal, inspectorul este primul judecător al contribuabilului. Oferim servicii complete de asistență și reprezentare pe perioada inspecțiilor fiscale, evitând orice posibile abuzuri procedurale sau erori în aplicarea tratamentului fiscal corect.

Dintre subiectele cele mai importante ale inspecțiilor fiscale la care am asistat:

 • frauda carusel (companii de leasing);
 • recalificarea veniturilor din drepturi de autor (societăți din media);
 • rambursări de TVA în domeniul imobiliar și agricultură;
 • tranzacții imobiliare efectuate de persoane fizice în perioada 2005-2010;
 • asocieri în participațiune.

Litigii fiscale

Cunoscând atât dreptul fiscal material, cât și procedura fiscală, ne reprezentăm clienții în fața instanțelor de contencios administrativ fiscal, române și europene. Ionuț Dobrinescu și Dumitru Dobrev au 15, respectiv 13 ani de experiență ca avocați pledanți și se pot mândri cu cauze care au creat precedent sau care au determinat schimbări legislative importante (e.g. introducerea în Codul fiscal a dispozițiilor privind recalcularea contribuțiilor sociale în cazul recalificării fiscale a veniturilor dependente, extinderea de la 1 la 5 ani a perioadei în care poate fi solicitată pe cale administrativă corecția erorilor materiale din documentele de plată fără plata de accesorii).

Folosim experiența de litigii ca un valoros know-how în consultanța juridică și fiscală.

Asistență în derularea altor proceduri administrativ-fiscale

 • rambursări de TVA române și intra-comunitare;
 • restituiri de taxe (inclusiv a impozitelor plătite prin reținere la sursă pentru veniturile din dividende sau câștiguri de capital);
 • corectarea erorilor materiale din documentele de plată și declarațiile fiscale;
 • proceduri de eșalonare;
 • compensări de debite fiscale;
 • proceduri de obținere a creditului fiscal;
 • proceduri de obținere a scutirilor de taxe (e.g. scutiri de la plata taxelor locale pentru asociații și fundații și pentru parcuri industriale).

Seminarii de fiscalitate

Dat fiind că legislația fiscală românească suferă modificări continue, oferim clienților noștri posibilitatea de a se menține la curent cu modificările legislative, prin intermediul seminariilor de fiscalitate interne sau prin intermediul evenimentelor de profil la care participăm în calitate de lectori (conferințe, seminarii, forumuri de fiscalitate, etc).

Tax due diligence și tax reviews

Efectuăm audituri fiscale de tip due diligence și tax review, solicitate în special de investitori care urmăresc achiziții de participații în societăți românești sau pentru proprietarii de afaceri care doresc evaluarea propriilor riscuri fiscale.