Consultanță

„Nu ne-a plăcut niciodată ceea noi numim, şi desigur că pe unii îi deranjează, “avocatura de aer condiţionat”. Realitatea din teren ne reclamă prezenţa şi atenţia mult în afara biroului, printre justiţiabili, în hăţişul birocraţiei, în sălile de judecată. În realitate, lucrurile sunt exact așa cum par: cu totul altfel decât în manuale.” – Av. Ionuț Dobrinescu

Practica noastră de consultanță este fundamentată pe realitate într-o măsură chiar mai mare decât pe teorie și presupune:

  • Consultanță juridică pe probleme de drept fiscal și procedură fiscală;
  • Consultanță de urbanism (planuri urbanistice, arii naturale protejate, asistență pe perioada întocmirii/evaluării de către ARPM a studiului de impact asupra mediului, avize de mediu, anulări/acțiuni contra refuzului nejustificat de emitere de avize și acorduri de mediu, autorizații de demolare/construcție, studii de impact);
  • Redactare și revizuire contracte civile și între profesioniști (drept societar, bancar, distribuție comercială în rețea, asigurări, transporturi multimodale și maritime);
  • Consultanță pentru verificarea titlurilor de proprietate;
  • Redactare și revizuire acte de drept societar (hotărâri AGA, reorganizări de tipul divizărilor, fuziunilor, cesiuni de participații, etc – inclusiv pentru societățile listate);
  • Consultanță privind diminuarea riscului de neîncasare a creanțelor;
  • Consultanță în favoarea creditorilor societăților aflate în iminența insolvenței sau în insolvență (soluții pentru maximizarea șanselor de a accede în comitetul creditorilor, de a preveni pe cât posibil formarea de majorități ostile intereselor lor în adunarea creditorilor, de a identifica tranzacțiile suspecte ale debitorului și de a obține anularea acestora, evitarea prelungirii procedurii și identificarea unor soluții avantajoase de reorganizare)
  • Consultanță în proprietate industrială (demersuri OSIM/OHIM pentru obținerea înregistrării drepturilor de proprietate industrială și pentru protejarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe)
  • Consultanță pentru departamentele de resurse umane ale angajatorilor pentru a se putea realiza concedieri fără riscul ca acestea să fie atacate cu succes în instanță.
  • Diagnoză juridică prelitigioasă de caz cu indicarea remediilor și opțiunilor juridice între care clientul poate alege și în funcție de care clientul poate decide.