Litigii

„Ca să câștigi pe terenul de luptă care este sala de judecată, trebuie să studiezi problema exhaustiv, să cunoști „bătăliile” duse  de cei dinaintea ta şi să îți creionezi o strategie pe care să o aplici în mod flexibil, în funcție de evoluția evenimentelor.” – Av. Dumitru Dobrev

Practica noastră de litigii presupune:

 • analiza SWOT a unui potențial litigiu din toate punctele de vedere (inclusiv potențiala strategie de apărare/atac a adversarului);
 • cercetarea aprofundată a doctrinei și practicii judiciare în materiile care au legătură cu speța;
 • colaborarea strânsă cu factorii de decizie, cu experții-parte și cu personalul clientului care cunoaște detalii de ordin tehnic/factual despre speță;
 • lipsa oricărui compromis profesional și propunerea unor strategii și soluții de ieșire din conflict, realiste pentru client.

Întotdeauna începem faza litigioasă cu o analiză substanțială a dosarului, oferind clientului diagnosticul chestiunii litigioase, punctele forte, dar și punctele slabe. Propunerea strategiei pentru atingerea în cât mai mare măsură a scopurilor clientului vizează atât demersurile judiciare „clasice”, cât și eventualele căi alternative de soluționare a disputelor.

Pentru că prevenția este cel mai bun tratament, preferăm să preluăm un litigiu într-o fază incipientă pentru a oferi asistenţă în faza prelitigioasă și a superviza preconstituirea probelor.

Litigii comerciale și insolvență:

 • litigii patrimoniale între profesioniști
 • litigii de drept societar;
 • litigii de drept bancar;
 • litigii în materia asigurărilor, transporturilor multimodale și maritime, distribuției comerciale în rețea, etc.;
 • litigii legate de executări silite și recuperări de creanțe;
 • insolvență și faliment (reprezentare în instanță, asistență și/sau reprezentare în discuțiile cu administratorii/lichidatorii judiciari pentru evitarea prelungirii procedurii și pentru găsirea unor soluții avantajoase de reorganizare judiciară sau, după caz, de lichidare a bunurilor).

 Proprietate intelectuală:

 • litigii legate de înregistrarea drepturilor de proprietate industrială;
 • litigii pentru anularea mărcilor/brevetelor, acțiuni în decădere, contrafacere, etc.;
 • litigii împotriva organismelor de gestiune colectivă și de răspundere civilă pentru încălcarea drepturilor de autor (e.g. plagiat, folosire fără drept a unei opere, etc).

Urbanism și litigii de mediu:

 • anulări de PUZ-uri, PUD-uri, avize și acorduri de mediu, certificate de urbanism, descărcări de sarcină arheologică;
 • exproprieri;
 • demolări de construcții ridicate cu încălcarea prevederilor legale, etc.

Contencios administrativ:

 • contenciosul achizițiilor publice și al finanțărilor sau investițiilor, în baza programelor unionale sau de la bugetul național;
 • acțiuni în anularea actelor administrative cu caracter normativ (Hotărâri de Guvern, Ordine de ministru) emise în diverse domenii de reglementare;
 • contenciosul funcției publice.

Litigii între profesioniști:

 • recuperare de creanțe;
 • concurență neloială;
 • litigii cu asiguratorii;
 • clauze abuzive și orice alt tip de litigiu în materia răspunderii contractuale.

Litigii civile:

 • revendicări imobiliare, grănițuiri, servituți, litigii de carte funciară, recuperări proprietăți/despăgubiri ANRP);
 • concedieri colective, conflicte de muncă, acțiuni în desființarea deciziilor de concediere.